Organizata Botërore e Tregëtisë së Ndershme

Organizata Botërore e Tregëtisë së Ndershme

Cilat janë disa nga organizatat që egzistojnë për të promovuar produktet e “Fair Trade”?

Shkarkoni prezantimin ne version pdf me poshte: