Gomorszolos

Gomorszolos

Një fshat i vogël (15-20 njerëz) ka organizuar gjithë fshatin të jetë një model i bujqësisë së qëndrueshme. Ata jo vetëm që punojnë së bashku për të promovuar produktet e  tyre organike, por gjithashtu ofrojnë shërbimet për akomodim të personave që janë të interesuar të mësojnë më shumë se si të prodhojnë produkte organike.

Shkarkoni prezantimin ne version pdf me poshte: