Amazing news!

Shqip me poshte!

Valbona River, Bujan, Tropoja

12 October 2020

Representatives of the Environmental Inspectorate turned up in Tropoja today – in response to the request for information which so many of you sent in!!!   They verified the presence of the illegal excavator in the Ura e Re area of Bujan, and are returning to their home office of Lezhe to make the formal confirmation and report to the National Inspectorate in Tirana, after which action should be taken to “at least” remove the excavator . . . . We at TOKA are overjoyed, if somewhat amazed by how fast this actually seems to be working!  We will post more news as it happens, and more details as soon as we calm down, but just wanted to share the news as soon as possible.  THANK YOU EVERYONE who sent requests.  As we are informed, the Inspectorate should be informing everyone who filed a request of the result, in no more than 5 days probably.  . . . WOW.    Oh wait.  In fact, as we are informed, the illegal removal of sand from a river constitutes an ‘environmental crime,’ so depending on what happens we may have to demand the strongest possible measures be taken by the Inspectorate.  But let’s see what they do first! 

Lumi Valbona, Bujan, Tropojë

12 tetor 2020

Lajme të mahnitshme! Përfaqësues të Inspektoratit të Mjedisit u paraqitën sot në Tropojë – në përgjigje të kërkesës për informacion që shumë prej jush dërguan!!! Ata verifikuan praninë e ekskavatorit të paligjshëm në zonën Ura e Re të Bujanit dhe po kthehen në zyrën e tyre në Lezhe për të bërë konfirmimin zyrtar dhe raportimin në Inspektoratin Kombëtar në Tiranë, pas së cilës duhet të merren masa për “së paku” heqjen e ekskavatorit. . . . Ne në TOKA jemi shumë të lumtur, jemi disi të mahnitur nga sa shpejt duket se po funksionon! Ne do të postojmë më shumë lajme, dhe më shumë detaje sa më shpejt që të mundemi, por thjesht dëshironim të ndajmë lajmet sa më shpejt të jetë e mundur. FALEMINDERIT TË GJITHËVE që dërgoi kërkesa. Siç jemi informuar, Inspektorati duhet të informojë të gjithë ata që kanë paraqitur një kërkesë për rezultatin, në jo më shumë se 5 ditë …. UAU. Ah prisni. Në fakt, siç jemi informuar, heqja e paligjshme e rërës nga një lumë përbën një krim mjedisor ’, kështu që në varësi të asaj që ndodh mund të na duhet të kërkojmë marrjen e masave më të forta të mundshme nga Inspektorati. Por le të shohim se çfarë do të bëjnë ata fillimisht!